Ayrımcılıkla Mücadele


Uluslararası belgelerde bahsedilen tüm haklar, hiçbir koşulda ayrım gözetilmeksizin garanti edilmektedir. Burada bahsedilen “hiçbir koşul” tanımında en sık ayrımcılıkla karşılaşma halleri; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüşler,  ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlık, varlık durumu şeklindedir. Yaş genellikle açık şekilde ayrımcılığınının görülmediği bir alandır. Ancak, ayrımcılığa uğrayan grupların belirlenmesine dair araştırmalar net şekilde yaş, engellilik ve cinsel yönelimin de örtük ayrımcılığa tabii olduğunu göstermektedir. Bununla beraber istihdamda kadın ve erkek arasındaki ayrımcılık daha görünür şekildedir. 


İhlal örnekleri: istihdamda veya yaşamın diğer alanlarında yaşa dayalı ayrımcılık, gençlerin deneyimsiz olarak görülmesi, yaşa bağlı diğer alanlarda ayrımcılık (din veya inanç, cinsel yönelim, engellilik, etnik köken, cinsiyet kimliği vb.).