Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü


Barışçıl toplantı yapma hakkının yanı sıra, çıkarlarını korumak için sendikalar da dahil olmak üzere dernek kurma ve bunlara katılma hakkını içerir.


İhlal örnekleri: barışçıl toplantı özgürlüğünü kısıtlayan yasalar, üniversitelerde öğrenci kulübü kurmanın önündeki engeller, barışçıl protestolar sırasında yakılan çadırlar.