Siyasi Katılım


Siyasi katılım hakkı karar verme mekanizmalarına katılımı içerir ve temel unsurları şunlardır:

 

  • Doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla hükümete katılma hakkı,
  • Oy kullanma ve seçilme hakkı,
  • Yasama organı seçiminde halkın görüşünün özgürce ifade edilmesini sağlamak.

 

İhlal örnekleri: Seçimlerde yasal oy kullanma yaşının yüksekliği, toplum çoğunluğunun yaşından daha yüksek oy kullanma veya seçilme yaşı, meclisin gençleri içermemesi, siyasi partilerde gençlerin katılım oranı.