Gençlik Hakları

 

Gençlik, sözlüklerde “gelişimini tamamlamamış olan, zihin bakımından yeterince gelişmemiş olan, toy, dinç, kısa bir geçmişi olan”  şeklinde tanımlanmakta. Toplumsal hayatta gençlik de çocukluk ve yetişkinlik arası bir geçiş olarak görülmekte. Bu nedenledir ki gençlerin hakları, uğradıkları ihlaller, talepleri ve ihtiyaçları kolayca göz ardı edilmektedir. Ancak, Türkiye nüfusunun %25’ten fazlası genç kategorisinde ve Türkiye Avrupa’da en genç nüfusa sahip olan ülke konumunda. 

Gençlik haklarını gençlerin savunduğu bir çatı kuruluş olarak Covid-19 pandemisi nedeniyle gençlerin uğradığı hak ihlallerini görünür kılmayı amaçlayan haritalama projemizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gençlere, gençlik örgütlerine, karar vericilere, gençlik çalışanlarına ve hak ihlallerine uğrayan bütün kesimlere kaynak oluşturmasını dilediğimiz çalışmamıza katkı sunmanız için gençlerin uğradığı hak ihlallerini ve ihlal örneklerini özetliyoruz.